Ormar och arbetssituationer.

Förutom på bloggen ovan så lägger jag in ormbilder löpande här. Även bilder från sanering och besiktningar gällande huggorm, snok och hasselsnok. Klicka på bild för förstoring.

Tillbaka>

Vanligt och viss försiktighet iaktages inte så lämpligt ur orm synpunkt

Ja.Dom går bra ihop! Kan dock ej para sig med varandra. vä.snok.Hö.Huggorm.

Typisk snok. Natrix.natix. Observera relativt stora ögon med rund pupill.

Ömsade skinnet utanför skvallrade om vilken art som finns under preseningen.Men finns det fler ?? Detgör det !ofta

Snokparning,Kanske normalt antal men kan vara betydligt fler .

4