Ormar och arbetssituationer.

Förutom på bloggen ovan så lägger jag in ormbilder löpande här. Även bilder från sanering och besiktningar gällande huggorm, snok och hasselsnok. Klicka på bild för förstoring.

Tillbaka>

Huggorm hane som ligger halvt dolt i hög gräsvegetation. Lämpligt att ha något på fötterna i detta läge?

Huggorms hona . typisk färg,men skiftar beroende på hur ljuset bryter.

Typisk huggorms biotop. I vänstra hörnet är övervintrings plats belägen

Huggorms lokal. Här finns gott om mat .Sork,småfåglar,grodor.
Huggorm.2st? nej man kan lura sig det är 1 som ömsar sitt gamla skinn,vilket i bland lurar människor att tro att det är 2på tomt. När 1 ömsat. Svårt läge. Ömsningen tar några minuter som regel.

Huggormshane.

2